KENDO

รายละเอียด

  • ถอดเปลี่ยนล้อหมึกได้สะดวกรวดเร็ว
  • ใส่กระดาษได้สะดวกรวดเร็ว
  • ตัวพิมพ์เป็นวงยางคุณภาพสูง
  • ตัวหนังสือใหญ่ชัดเจน สูง 5 มม.

สเปค

KENDO

ตัวอย่างการใช้งาน