ติดต่อเรา

CONTACT

HOME >> CONTACT

ติดต่อเรา

บริษัท เอ.เอส.พี.เพิ่มกิจ จำกัด
A.S.P.PERMKIJ CO.,LTD.

65/102 ชั้น 11 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์

0-2643-9879-81

อีเมล

sales@asppermkij.com
asp_sales@hotmail.com

โทรสาร

0-2643-9882

ส่งข้อความถึงเรา