กระดาษคิดเงิน, กระดาษพิมพ์ใบเสร็จ

Paper Roll for Cash Register , Receipt , Calculator , etc .

รายละเอียด

  • กระดาษปอนด์ขาว 70 gsm.สำหรับเครื่องคิดเงิน และ เครื่องคำนวณ มีให้เลือกหลายขนาด
  • กระดาษเคมี 2 ชั้น
  • กระดาษเทอร์มอล

Several Size.
38 mm. x 70 yards
45 mm. x 70 yards
58 mm. x ø 60 mm.
70 mm. x ø 60 mm.
80 mmx ø 80 mm.